bauma China 2006


bauma China 2006
Shanghai New International Expo Center
Shanghai
China