Company website

Zhongnai

Zhongnai

Contact details

No 2 Jinger Road
Zhengzhou
450003
China

Tel: +86 771 5831628
Fax: +86 371 5831658
Web: www.zhengzhouzhongnai.com


Products and services