Company website

Guangxi Liuzhou YunLi Special Purpose Vehicles Co., Ltd

Guangxi Liuzhou YunLi Special Purpose Vehicles Co., Ltd

Contact details

351 Liuyong Road
Liuzhou City
Guangxi 545005
China

Tel: +86 772 3250049
Fax: +86 772 3256497
Web: www.yunli.com.cn


Products and services