China’s top producers in 2005

China’s top producers in 2005
15 August 2006


Following is a list of the output of the top ten cement enterprises in 2005 as reported by China’s Cement Net: 

Anhui Conch Cement 43,.68Mt (Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Hunan, Guangdong, Guangxi provinces)
Shanshui Cement  19.429Mt (Shandong province).
Sanshi Cement 13.70Mt  (Zhejiang province)
Huaxin Cement 13.33Mt (Hubei, Jiangsu, Hunan, Henan, Yunnan, Tibet) 
Jidong Cement 11.73Mt  (Hebei, Jilin, Liaoning, Shaanxi, Inner Mongolia)
China United Cement 10.74Mt) (Shandong, Jiangsu, Henan, Hebei)
Jilin Yatai 10.22Mt (Jilin, Heilongjiang) 
Lafa Rui’an 9.3Mt (Sichuan, Chongqing, Beijing, Guizhou, Yunnan) 
China National Materials Industry Corp 8,.23Mt (Xinjiang, Guangdong, Jiangsu, Hunan)
Hongshi 5.20Mt (Zhejiang, Jiangxi, Fujian) 
Published under Cement News